DỰ ÁN FLC LEGACY KONTUM

  • ✨ Giá: 21 – 22 triệu đồng/m2.
  • ✨ Quy mô: 17,9 ha
  • ✨ Vị trí: TP KON TUM
  • ✨ Hiện trạng: Đang Mở bán  biểu tượng nóng
Gọi : 0941 14 33 99
Hotline: 0941 14 33 99