Đầu tư phát triển các dự án bất động sản

Đầu tư phát triển các dự án bất động sản: đất nền, nhà phố, kho, nhà xưởng, …

Đầu tư phát triển và kinh doanh

Đầu tư phát triển và kinh doanh: trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, siêu thị, chợ, cửa hàng tự doanh.

Tiếp thị và phân phối các dự án Bất Động Sản

Tiếp thị phân phối, nghiên cứu thị trường và xúc tiến thương mại các sản phẩm bất động sản.

Xây dựng phát triển hạ tầng

Thiên Đức Corp phát triển thêm hạng mục Xây dựng phát triển, thi công hạ tầng các dự án.